Visual Studio 2022 Preview 2 – Prehľad

Blog

V tomto videu sa pozrieme na niektoré nové funkcie v Visual Studio 2022 preview 2.  • Hot reload pre C++ a .NET aplikácie
  • Živý náhľad pre aplikácie XAML
  • Vytvárajte a ladte projekty C++ na WSL 2
  • Podpora C++20
  • Vytvárajte interaktívne webové používateľské rozhrania s Blazorom
  • Web Live Preview pre ASP.NET internetové stránky

Ďalšie informácie o ukážke 2: https://aka.ms/VS2022P2
Vízia Visual Studio 2022: https://aka.ms/VS2022Vision
Plán Visual Studio 2022: https://aka.ms/vs2022roadmap


showtimeanytime.com/activate aktivačný kód

www.youtube.com

Visual Studio 2022 Preview 2 – Prehľad

Visual Studio 2022 Preview 2 – Pozrieme sa na niektoré nové funkcie v Visual Studio 2022 Preview 2: – Hot reload pre aplikácie C++ a .NET – Live Preview pre aplikácie XAML – Vytvorenie a ladenie C++ projektov na WSL 2 – C++ 20 Podpora – Vytvárajte interaktívne webové používateľské rozhrania pomocou Blazor – Web Live Preview pre webové stránky ASP.NET>