Výukový program Symfony: Vkladanie zbierky formulárov

Blog

SLEDUJTE VIDEO NA VYŠŠEJ RÝCHLOSTI, JE TO oveľa lepšie.Dobre. V tomto návode na symfony 3 som prešiel tým, ako môžete vložiť zbierku formulárov, čo jednoducho znamená zahrnúť formulár do formulára, ak vám to dáva nejaký zmysel, a toto video v zásade pokrýva:


  • Konfigurácia vašej symfony aplikácie na používanie sqlite namiesto mysql.
  • Použitie bootstrapu ako témy pre šablonovací modul Twig.
  • Vytváranie entít a vzťahov v doktríne 2.
  • Vytváranie formulárov, s ktorými môže užívateľ interagovať.
  • Javascript a jQuery, ktoré nám pomáhajú dynamicky generovať a odstraňovať formuláre.

Projekt Github:
https://github.com/konshensx16/embed-collection-of-forms#symfony #embedding #formswww.youtube.com

Výukový program Symfony: Vkladanie zbierky formulárov

Sledujte video rýchlejšie. TERAZ JE TO oveľa lepšie. Dobre, porozprával som sa, ako do tejto lekcie Symfony 3 vložiť skupinu foriem, čo v podstate znamená ...