Rozdeľte testy RSpec s Jenkins Parallel Pipeline, aby rýchlejšie bežali špecifikácie

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Server Jenkins CI má deklaratívny kanál, ktorý vám umožňuje nastaviť Jenkinsove paralelné fázy. Fázy môžete použiť na ich súčasné spustenie (paralelné spustenie) na spustenie testovacej sady RSpec v niekoľkých menších rýchlejších častiach namiesto jedného dlhého spustenia testovacej sady.Fázy prebiehajú súbežne s kanálom Jenkinsovho pracovného toku

Na paralelné vykonávanie úloh použijete syntax Jenkinsfile a pipeline. Testy RSpec je potrebné rozdeliť na rovnaký čas medzi etapy a na to je potrebné zaistiť, aby sa čas každého súboru špecifikácií RSpec v jednej z fáz nezlúčil, pretože to môže viesť k zúženiu - fáze, ktorej spustenie vyžaduje viac času testy ako v iných fázach.


#jenkins #pipeline #rspecdocs.knapsackpro.com

Rozdeľte testy RSpec s Jenkins Parallel Pipeline, aby rýchlejšie bežali špecifikácie

Rozdeľte testy RSpec s Jenkins Parallel Pipeline, aby rýchlejšie bežali špecifikácie. Server Jenkins CI má deklaratívny kanál, ktorý vám umožňuje nastaviť Jenkinsove paralelné fázy.