Python Tuple index () Príklad funkcie

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Python tuple index () je vstavaná metóda, ktorá vyhľadáva daný prvok a vracia index prvku prítomného v poli. Ak je výskyt prvku v n -tici viac ako jeden, vráti najmenší index prvku.Index Tuple v Pythone ()

Náramok z Pythonu index () metóda hľadá prvok v a násobný a vráti ho index . Jednoducho povedané, the index () metóda hľadá daný prvok v a násobný a vráti svoju pozíciu. Ak je však rovnaká položka prítomná viackrát, vráti sa prvá/najmenšia pozícia.


Syntax

tuple.index(element)

Tu je n -tica názvom n -tice a prvok je hodnota, ktorej index sa má nájsť.Návratová hodnota

Metóda python tuple index () vracia index/pozíciu daného prvku. Ak prvok v n -tici nie je, vráti a ValueError .#python #python index tuple


appdividend.com

Python Tuple index () Príklad funkcie

Python tuple index () je vstavaná metóda, ktorá vyhľadáva daný prvok a vracia index prvku prítomného v poli.