Python all: Ako používať metódu all () v Pythone

Blog

Python all () je vstavaná funkcia Príklad, ktorý vracia hodnotu True, ak sú všetky položky v danej iterácii pravdivé, v opačnom prípade vráti hodnotu False. Ak je iterovateľný objekt prázdny, funkcia all () tiež vráti hodnotu True.Funkcia Python all ()

Metóda all () vráti:


coinbase pre-ipo tokenizované akcie ftx
  1. Pravda - Ak sú všetky prvky v iterácii pravdivé
  2. Falošné - Ak je niektorý prvok v iterovateľnom prvku nepravdivý

Pozrite si nasledujúcu syntax.all(iterable)

Metóda all () má jeden parameter. An iterovateľné parameter je objekt, ktorý môže byť zoznam, tuple alebo slovník.Metóda all () vráti:


  1. Pravda - Ak sú všetky položky v iterovateľnom stave Pravda .
  2. Falošné - Ak je nejaká položka v iterovateľnom stave Falošné .

#python #python all #itable

appdividend.com

Python all: Ako používať metódu all () v Pythone

Python all je vstavaná funkcia Príklad, ktorý vracia hodnotu True, ak sú všetky položky v danej iterácii pravdivé, v opačnom prípade vráti hodnotu False.