Odovzdanie premenných prostredia Host vs. kontajnera do príkazu docker exec

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Pozrite sa na nasledujúci príklad, ako používať premennú prostredia z hostiteľského počítača oproti kontajneru pri spustení _docker exec_ :# pull the image docker pull goyalmunish/devenv # fetching env. variable from host machine docker exec -it devenv /bin/bash -c 'echo $HOME' # /home/ubuntu # fetching env. variable from container # use single quotes to escape parsing of environment variable from host machine itself docker exec -it devenv /bin/bash -c 'echo $HOME' # /root

Ako vidíme, prvý prípad prechádza ako súčasť príkazu premennou hostiteľa, zatiaľ čo v druhom prípade sa používa premenná prostredia kontajnera.


… A to je zrejmé, ak si spomeniete na rozdiel medzi jednoduchými úvodzovkami bash (úplné úvodzovky) a dvojitými úvodzovkami (čiastočné úvodzovky).#docker-cli #premenné prostredia #docker #bash #execmedium.com

Odovzdanie premenných prostredia Host vs. kontajnera do príkazu docker exec

Odovzdanie premenných prostredia Host vs. kontajnera do príkazu docker exec. Pozrite sa na nižšie uvedený príklad, ako používať premennú prostredia z hostiteľského počítača oproti kontajneru pri spustení docker exec.