Laravel 7 Tutorial pre začiatočníkov - Accessor a mutátori

Blog

Čo je to Accessor and Mutators v Laravel 7 pre sériu základov pre začiatočníkov
Prístupové objekty sú funkcia, ktorá mení správanie poľa po získaní z databázy
Mutátory sú funkcia, ktorá upravuje údaje pred ich uložením do databázyreagovať na nápady na projekty pre portfólio

Užitočné odkazy:
Dokumenty: https://laravel.com/docs/7.x/releases
Github: https://github.com/laravel/laravel


#laravel #php #webdevčo je pi v pythone

www.youtube.com

Laravel 7 Tutorial pre začiatočníkov - Accessor a mutátori

Čo je to Accessor and Mutators v Laravel 7 návod pre základy začiatočníkov. Prístupové objekty sú funkcia, ktorá mení správanie poľa po získaní z databázy. Mutátory sú funkcia, ktorá upravuje údaje pred ich uložením do databázy