JavaScriptové riešenie zachytávania dažďovej vody

Blog

Na môj posledný technický rozhovor sa ma pýtali, ako zachytávať dažďovú vodu. (Nie celkom 🤪). Bola to ťažká úroveň Leetcode problém. Prišlo mi to náročné, a preto by som o tom chcel napísať blog. Aby som sa uistil, že rozumiem prístupu k riešeniu podobných problémov v budúcnosti.poloniex obchodný bot python

Problém:

Given n non-negative integers representing an elevation map where the width of each bar is 1, compute how much water it is able to trap after raining.

Obrázok k príspevku


Vyššie uvedenú výškovú mapu predstavuje pole [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1]. V tomto prípade je uväznených 6 jednotiek dažďovej vody (modrý úsek).Example: Input: [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Output: 6

#raindrop #leetcode #javascript #trap-rain-water #programmingmedium.com

JavaScriptové riešenie zachytávania dažďovej vody

Na môj posledný technický rozhovor sa ma pýtali, ako zachytávať dažďovú vodu. (Nie celkom 🤪). Bol to problém Leetcode na ťažkej úrovni. Prišlo mi to náročné, a preto by som o tom chcel napísať blog. Aby som sa uistil, že rozumiem prístupu k riešeniu podobných problémov v budúcnosti.