Ako čítať a písať premenné prostredia v Go

Blog

Premenná prostredia je spôsob, ako dodávať programom za behu informácie o dynamickej konfigurácii. Premenné prostredia sa často používajú na to, aby ten istý program fungoval v rôznych prostrediach, ako sú lokálne, QA alebo produkčné ...#choď #golang


www.callicoder.com

Ako čítať a písať premenné prostredia v Go

Premenná prostredia je spôsob, ako dodávať programom za behu informácie o dynamickej konfigurácii. Balík os v Go poskytuje funkcie ako os.Setenv, os.Getenv, os.Unsetenv na čítanie, zápis a odstraňovanie premenných prostredia.komentáre v súbore json