Ako vytvoriť nemeniteľnú triedu v jazyku Java

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Nemeniteľná trieda v Jave je trieda, ktorú nemožno zlomiť alebo ktorej obsah nemožno zmeniť po vytvorení objektu. Nemenné triedy v jave sú ako dvojité, floatové, dlhé, celočíselné, krátke, bajtové, boolovské, reťazcové atď. Na vytvorenie nemennej triedy musíme vytvoriť konečnú triedu, pretože obsah konečnej triedy nemožno zmeniť.Nemeniteľná trieda v Jave

Nemenné objekty sú inštancie, ktorých stav sa po inicializácii nemení. Napríklad reťazec je nemenná trieda a po vytvorení inštancie sa jeho hodnota nikdy nezmení.


Nemeniteľná trieda je dobrá na účely ukladania do vyrovnávacej pamäte, pretože sa nemusíte obávať zmien hodnôt.Ďalšou výhodou nemennej triedy je, že je vo svojej podstate bezpečné pre vlákna , takže sa nemusíte starať o bezpečnosť vlákna vo viacvláknovom prostredí.„formulár“ triedy sa nenašiel

#java #bezpečné pre vlákna


appdividend.com

Ako vytvoriť nemeniteľnú triedu v jazyku Java

Nemeniteľná trieda v Jave je tá trieda, ktorú nemožno zlomiť alebo ktorej obsah nemožno zmeniť, keď je objekt vytvorený.