Ako vytvoriť REST API pomocou Javascriptu | Výukový program Node a Express JS

Blog

Naučte sa, ako vytvoriť REST API pomocou Javascriptu v tomto základnom návode. Node a Express JS poskytujú jednoduchý spôsob vytvárania RESTful služieb. Pochopenie toho, čo je REST API spolu s metódami HTTP a stavovými kódmi, je dôležitou súčasťou webového vývoja typu backend.Zdrojový kód: https://github.com/gitdagray/rest_api_basics


(0:00) Úvod
(0:11) Nastavenie vývojára s uzlom, balíčkami NPM a počiatočnými vyhláseniami
(7:01) Pridanie middlewaru pomocou app.use ()
(12:46) Pridávanie a spracovanie trás, metód HTTP, prijímania hlavičiek a odpovedíMDN CORS (zdieľanie zdrojov viacerých zdrojov): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS#javascript #rest #api #node #express


www.youtube.com

Ako vytvoriť REST API pomocou Javascriptu | Výukový program Node a Express JS

Naučte sa, ako vytvoriť REST API pomocou Javascriptu v tomto základnom návode. Node a Express JS poskytujú jednoduchý spôsob vytvárania RESTful služieb. Pochopenie toho, čo je REST API spolu s metódami HTTP a stavovými kódmi, je dôležitou súčasťou webového vývoja typu backend.