Vysvetlenie ModelState v ASP.NET MVC

Blog

Zaujímalo vás niekedy, čo je to ModelState, ktorý sa vo vašom počítači stále objavuje ASP.NET Ovládače MVC? Rovnako aj ja. Rozoberme si, čo je to ModelState a prečo ho používame.Čo je to ModelState?
ModelState je vlastníctvom ovládača a je k nemu prístup z tried, ktoré dedia z System.Web.Mvc.Controller.


ModelState predstavuje zbierku párov mien a hodnôt, ktoré boli odoslané na server počas POST. Obsahuje tiež zbierku chybových hlásení pre každú odoslanú hodnotu. Napriek svojmu názvu v skutočnosti nevie nič o žiadnych triedach modelov, má iba názvy, hodnoty a chyby.ModelState má dva účely: uložiť hodnotu odoslanú na server a uložiť chyby validácie súvisiace s týmito hodnotami.#asp.net mvc #modelstate


exceptionnotfound.net

Vysvetlenie ModelState v ASP.NET MVC

Ponorte sa do MVC ModelState a zistite, ako predstavuje hodnoty odoslané do akcie a chyby overenia nachádzajúce sa v týchto hodnotách. Ukážkový projekt v cene!