Algoritmy dátovej vedy s príkladmi – celý kurz

Blog

Algoritmy dátovej vedy s príkladmi Celý kurz | Data Science Tutorial pre začiatočníkov

Toto video o algoritmoch Data Science vám pomôže naučiť sa niektoré zo základných algoritmov pre vedu údajov, ktoré používajú vedci údajov na prácu na zložitých úlohách. Tieto algoritmy budete implementovať pomocou Pythonu a R. Tieto algoritmy používajú na trénovanie modelov metódy učenia pod dohľadom a bez dozoru.nakoa-vlk manakaupo namakaeha tučný

Tento kurz Data Science with Python vytvorí vaše majstrovstvo v oblasti vedy o údajoch a analytických techník pomocou Pythonu. S týmto kurzom Python for Data Science sa naučíte základné koncepty programovania v jazyku Python a stanete sa odborníkom na analýzu údajov, strojové učenie, vizualizáciu údajov, zoškrabovanie webu a spracovanie prirodzeného jazyka. Python je požadovaná zručnosť pre mnohé pozície v oblasti dátovej vedy, takže naštartujte svoju kariéru s týmto interaktívnym praktickým kurzom.


Prečo sa učiť Data Science?
Data Scientists sú nasadzovaní vo všetkých druhoch priemyselných odvetví, čo vytvára obrovský dopyt po kvalifikovaných odborníkoch. Dátový vedec je špičkou v analytickej organizácii. Glassdoor zaradil dátových vedcov na prvé miesto v rebríčku 25 najlepších pracovných miest za rok 2016 a dobrí dátoví vedci sú vzácni a veľmi žiadaní. Ako údaje sa od vás bude vyžadovať, aby ste porozumeli obchodnému problému, navrhli analýzu, zhromaždili a naformátovali požadované údaje, použili algoritmy alebo techniky pomocou správnych nástrojov a nakoniec vypracovali odporúčania podložené údajmi.Hlboké znalosti o Data Science môžete získať absolvovaním nášho certifikačného školiaceho kurzu Data Science with python. S certifikačným školiacim kurzom Simplilearn’s Data Science sa pripravíte na kariéru dátového vedca, keď si osvojíte všetky koncepty a techniky. Tí, ktorí absolvujú kurz, budú môcť:1. Získajte hĺbkové pochopenie procesov vedy o údajoch, sporov s údajmi, prieskumu údajov, vizualizácie údajov, vytvárania hypotéz a testovania. Naučíte sa aj základy štatistiky.
Nainštalujte požadované prostredie Python a ďalšie pomocné nástroje a knižnice
2. Pochopte základné koncepty programovania v Pythone, ako sú dátové typy, n-tice, zoznamy, diktáty, základné operátory a funkcie
3. Vykonávajte matematické výpočty na vysokej úrovni pomocou balíka NumPy a jeho veľkej knižnice matematických funkcií
Vykonávajte vedecké a technické výpočty pomocou balíka SciPy a jeho podbalíkov, ako sú Integrate, Optimize, Statistics, IO a Weave
4. Vykonajte analýzu dát a manipuláciu s nimi pomocou dátových štruktúr a nástrojov poskytovaných v balíku Pandas
5. Získajte odborné znalosti v oblasti strojového učenia pomocou balíka Scikit-Learn


Data Science s pythonom sa odporúča pre:
1. Odborníci na analytiku, ktorí chcú pracovať s Pythonom
2. Softvéroví profesionáli, ktorí sa chcú dostať do oblasti analytiky
3. IT profesionáli so záujmom o kariéru v analytike
4. Absolventi, ktorí si chcú vybudovať kariéru v oblasti analytiky a vedy o údajoch
5. Skúsení profesionáli, ktorí by chceli využiť dátovú vedu vo svojich odboroch

ako dlho trvá priamy vklad na aplikáciu v hotovosti

www.youtube.com

Algoritmy dátovej vedy s príkladmi – celý kurz

Toto video o algoritmoch Data Science vám pomôže naučiť sa niektoré zo základných algoritmov pre vedu údajov, ktoré používajú vedci údajov na prácu na zložitých úlohách.