Príklad stránkovania Cassandrou s Golangom

Blog

V tomto prípade vytvoríme Rest API, kde vrátime stránkovaný zoznam používateľov. Dôležitým bodom je, že odpoveď bude obsahovať kľúč s názvom | _+_ | ktoré predstavujú nasledujúcu stránku. Nebude existovať možnosť predchádzajúcej stránky. Ak sa však chcete vrátiť aj dozadu, na koniec príspevku som pridal príklad riešenia/návrhu.kontrolný zoznam kontroly kódu pythonu

Stránkovanie vyžaduje, aby sme odhalili hodnotu stavu stránky dopytu Cassandra. Keď klient odošle novú požiadavku, táto hodnota sa použije v dotaze na načítanie ďalšej stránky. Zakaždým, keď spustíme dotaz, bude táto hodnota aktualizovaná a vrátená klientovi, aby ho mohol použiť v ďalšej požiadavke. Mimochodom, šifrovaná verzia tejto hodnoty sa prenáša z bezpečnostných dôvodov.


Priestor pre klávesy Cassandra

next

#cassandra #go #golangminecraft si nepamätá e-mail

www.inanzzz.com

Príklad stránkovania Cassandrou s Golangom

Văn bản nguồn Cassandra pagination example with Golang. Stránkovanie vyžaduje, aby sme odhalili hodnotu „stavu stránky“ dopytu Cassandra. Keď klient odošle novú požiadavku, táto hodnota sa použije v dotaze na načítanie ďalšej stránky.